İstanbul Yıldız Sarayı Müzesi
Harem Yapıları Restorasyonu

Yapımı

2010

Türk Osmanlı saray mimarisinin son örneği olan Yıldız Sarayı, tek bir yapı halinde değil, sahilden başlayarak tüm yamacı kaplayan bir bahçe ve koru içine yerleşmiş saraylar, köşkler, yönetim, koruma, servis yapıları ve parklar bütünüdür.
Yıldız Sarayı, Avrupa şehircilik ve saray kompleksine göre biçimlendirilmiştir. Osmanlı konut geleneğinde, yapıları Harem ve Selamlık olarak düzenlenen bölümleri bu yapıda görülmemektedir. Sarayın I. avlusunda Büyük Mabeyn Köşkü, Yaveran Dairesi, Çit Kasrı, Silahhane, Marangozhane bulunmaktadır.
Sarayın II. avlusunda ise Harem binalarının yanı sıra kültürel ve sanatsal yapılar bulunmaktadır. Has Bahçe adı ile bilinen yerdeki Harem Dairesi’nden başlayan saray, Cihannüma Köşkü’ne kadar devam etmektedir.
Restorasyon

İşe 2011 yılı başında başlanmış olup, normal şantiye binasına ilave olarak, Marangoz atölyesi, Tuval Atölyesi ve Analitik rölöve yapan proje ofisleri kurulmuştur.

Restorasyon

İşe 2011 yılı başında başlanmış olup, normal şantiye binasına ilave olarak, Marangoz atölyesi, Tuval Atölyesi ve Analitik rölöve yapan proje ofisleri kurulmuştur.

00
28
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24