Hakkımızda

Tarihi ve kültürel değerlerimizin korunarak gelecek nesillere aktarılması için mimari eserlerin restorasyon faliyetleri alanında hizmet üretme sorumluluğu ile gerçekleştirdiğimiz her proje firmamızın başarı belgesidir. Restorasyon alanında tüm gelişme ve projeleri takip etmek ve son teknolojiye sahip uzman iş gücü oluşturmak ve koordineli çalışmak vazgeçilmez prensibimizdir. Her aşamasında tarihin izlerini koruma başarımızı, her proje için yaptığımız bilimsel araştırmalara ve özveriyle çalışan uzman kadrolarımıza borçlu olduğumuzu biliyoruz. Bunun için Rena yönetim ve çalışan kadroları yeterli eğitimi olan, özgüveni yüksek, işini seven, çevreye duyarlı, kültürel değerlerin yaşatılmasına katkı sağlayacak iş disiplini ve ekip çalışma sorumluluğuna sahip olma konusunda uzmanlığını kanıtlamış bireylerden oluşuyor. Kalite anlayışımızdan ödün vermeden sahip olduğumuz teknolojik ekipman, kazandığımız ve kazandırdığımız deneyimlerle, Geçmişi günümüz için, bugünü gelecek için inşa etmeye devam ediyoruz.

Hakkımızda

Tarihi ve kültürel değerlerimizin korunarak gelecek nesillere aktarılması için mimari eserlerin restorasyon faliyetleri alanında hizmet üretme sorumluluğu ile gerçekleştirdiğimiz her proje firmamızın başarı belgesidir. Restorasyon alanında tüm gelişme ve projeleri takip etmek ve son teknolojiye sahip uzman iş gücü oluşturmak ve koordineli çalışmak vazgeçilmez prensibimizdir. Her aşamasında tarihin izlerini koruma başarımızı, her proje için yaptığımız bilimsel araştırmalara ve özveriyle çalışan uzman kadrolarımıza borçlu olduğumuzu biliyoruz. Bunun için Rena yönetim ve çalışan kadroları yeterli eğitimi olan, özgüveni yüksek, işini seven, çevreye duyarlı, kültürel değerlerin yaşatılmasına katkı sağlayacak iş disiplini ve ekip çalışma sorumluluğuna sahip olma konusunda uzmanlığını kanıtlamış bireylerden oluşuyor. Kalite anlayışımızdan ödün vermeden sahip olduğumuz teknolojik ekipman, kazandığımız ve kazandırdığımız deneyimlerle, Geçmişi günümüz için, bugünü gelecek için inşa etmeye devam ediyoruz.

İş Sağlığı ve Güvenliği

İş Sağlığı ve Güvenliği

Rena İnşaat San.ve Tic.Ltd.Şti. İş sağlığı ve güvenliğine azami önemi vermektedir. İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi uygulanarak, sistem periyodik olarak gözden geçirilir ve performansı izlenerek, sürekli olarak gelişmesi sağlanır.

Bu amaçla;

 • İş Sağlığı ve Güvenliği konuları ile ilgili tüm yerel ve ulusal kanun, yönetmelik ve standartlara uyulur.
 • Meslek Hastalıkları, İş Sağlığı ve Güvenliği konularındaki tüm riskler değerlendirilir ve koruyucu önlemler alınır.
 • Yeni ürün, tesis ve proseslerin Meslek Hastalıkları, İş Sağlığı ve Güvenliği açısından etkileri projelendirme aşamasında değerlendirilir.
 • Tüm çalışanların katılımı ile tehlikeler kaynağında yok edilerek sıfır iş kazası ve meslek hastalığı hedeflenir.
 • Faaliyetlerimiz sırasında meydana gelebilecek herhangi bir kaza veya acil durumda kayıplarımızı en aza indirecek sistemler geliştirilir.
 • Başarıya ulaşmak ve sürekli gelişme için çalışanlarımız ve müteahhitlerimiz iş sağlığı ve güvenliği, trafik ve güvenli sürüş konularında eğitilir, zinde ve sağlıklı olmaları teşvik edilir.

İşyerlerimizdeki tüm çalışanlarımız ve müteahhitlerimiz, bu politikadaki hedeflere ulaşabilmek için işbirliği içinde çalışarak gerekli önlemleri alır ve sürekli gelişime açık bir kültür oluştururlar. Her yönetici, kendi operasyonları ile ilgili olarak gerekli aksiyonları almak ve uygulamakla sorumludur.

Kalite Politikası

RENA İNŞAAT, faaliyet gösterdiği inşaat sektöründe, nitelikli ve tecrübeli personeli ile sektörde ayrıcalıklı konumdaki bir kurumdur. Kurum olarak sahip olduğu farklılıkları müşteri memnuniyetini arttırmak yönünde kullanmak prensibidir. Bu amaçla oluşturduğu kalite politikasının temel ilkeleri şunlardır;

İnsan Kaynakları
 • Müşteri odaklı çalışmalarımıza devam ederek müşterilerimizin memnuniyetini sürekli sağlamak,
 • Gerçekleştirdiği tüm yapıları ve sunduğu tüm hizmetleri ilgili mevzuata ve müşteri beklentilerine tamamen uygun yapmak; daha güvenli ve konforlu yapılar imal etmek,
 • Müşterilerimizi daha iyi anlayarak hizmet kalitemizi daima artırmak,
 • Sektörümüzdeki teknik ve teknolojik yeniliklere, altyapı ve personelimizle beraber uyum sağlamak,
 • Hem firma hem personel bazında yetkinliklerimizi sürekli artırmak,
 • Firma süreçlerini, hizmet kalitesini ve personelini “sürekli iyileştirme“ felsefesi ile yönetmek,
 • Bu amaçla, ISO 9001:2000 tabanlı Kalite Yönetim Sistemi felsefesini benimsedik ve uygulamaktayız.

Çevre Politikası

Çevre Politikası

 • RENA İNŞAAT olarak, yaptığımız tüm çalışmalar esnasında çevreye en fazla duyarlılık göstermek,
 • Çevreye faaliyetlerimizden dolayı salınan zararlı madde miktarını mümkün olan en düşük seviyeye çekmek,
 • Faaliyetlerimiz esnasında; sistemimiz ile çevre arasındaki her türlü etkileşme tespit edilip zararlı etkileri minimum seviyeye çekmek,
 • Çalışanlarımıza firmamızla ilişkili diğer kişi ve kurumlara çevre politikamız vasıtası ile çevre bilinci ve duyarlığını aşılamak,
 • Çevre sistemimizin performansını sürekli artırmak,
 • Yaptığımız faaliyetlerle ilgili olan tüm yasal koşulları sağlamak çevre politikamızdır.