Yemişhan

Yapımı

-
Rena-Pekerler ortak girişimi tarafından restore edilmiştir. 19. yüzyılda yapıldığı düşünülmektedir.
Yapı, avluyu sadece güney ve kuzeyden çevreler. Güney tarafında olan mekânlar tek katlı, kuzey tarafındakiler ise iki katlı olarak inşa edilmiştir. Bu plan tipine diğer hanlarda rastlanmaz.
Restorasyon

Yemişhan

Restorasyon

Yemişhan

01

01

02

02

03

03

04

04

05

05

06

06

07

07

08

08