Şire Han

Yapımı

2004
2004 - Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığı Şirahan Restorasyonu Rena- Pekerler Ortak Girişimi tarafından yapılmıştır.
1885 yılında, Halep Valisi Cemil Paşa’nın emriyle inşa edilmiştir. Çin’den Avrupa’ya kadar uzanan İpek Yolu üzerinde yapılan en büyük kervansaray ya da han olarak inşa edilen yapı günümüzde otel ve alışveriş merkezi olarak bölgesine hizmet vermeye devam ediyor. Klasik Osmanlı han mimarisinin birçok özelliğini taşıyan eser, dikdörtgen planlıdır. Kırma çatısı kiremitle örtülü olup, düzgün kesme taşla inşa edilmiştir. Diğer hanlardan ayrılan özelliği üç cephesinde anıtsal taç kapıların yer almasıdır. Gaziantep şehrinin ticari çalışmalarını ve iktisadi durumunu yansıtan, Gaziantep halkının dayanışmasıyla meydana gelen bu han, Osmanlı döneminin en güzel ve sağlam eserlerinden birisidir. Yapı olarak handan çok kervansaray görünümündedir. Avlunun ortasında sekiz köşeli bir şadırvanı vardır. Avlunun dört yanından merdivenlerle üst kata çıkılmaktadır. Restore edilen Şire Han otel olarak kullanılmaktadır.
Restorasyon

Şire Han

Restorasyon

Şire Han

01

01

02

02

03

03

04

04

05

05

06

06

07

07

08

08

09

09

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15