Naib Hamamı

Yapımı

2007
2006-2007 Tarihinde Rena İnşaat tarafından Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Naip Hamamı Restorasyonu gerçekleştirilmiştir.
Evliya Çelebi Seyahatnamesi’nde sözü edilen hamamın 17. yy başlarında yapılmış olduğu düşünülmektedir. Osmanlı hamam geleneğini, işlevini değiştirmeden günümüze ulaştırdığı ender örneklerden biridir. Kesme taştan, tek hamam tipolojisi ile inşa edilmiştir. Gaziantep Kalesinin kuzey eteğinde yer almaktadır. 742 m2 üzerine inşa edilmiş olan yapı, AB’nin GAP Kültürel Mirasın Korunması ve Yaşatılması Hibe Programı’ndan alınan mali destekle restore edilerek hizmete açılmıştır.
Restorasyon

Naib Hamamı

Restorasyon

Naib Hamamı

01

01

02

02

03

03

04

04

05

05

06

06

07

07

08

08

09

09

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15