Göğüş Konağı

Yapımı

2006

Gaziantep Kalesi'nin güneyinde bulunan Göğüş Konağı, tarihi dokunun içerisinde yer almaktadır. 1905 yılında yapıldığı bilinen konak, Kethüaczade Göğüş İbrahim Efendi Konağı olarak adlandırılmaktaydı. Gaziantep'in önemli şahsiyetlerinden biri olan, 13 yıl boyunca bakanlık ve milletvekilliği yapan Ali İhsan Göğüş tarafından 2005 yılında Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'ne tahsis edilmiştir.
Röleve ve restorasyon projeleri Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanmış ve Adana Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından 29.06.2005 gün ve 770 sayılı karar ve 28.07.2005 günü ve 887 sayılı karar ile onaylanmıştır. Göğüş konağı “Gaziantep Mutfağı Müzesi” olarak değerlendirilecektir.
Restorasyon

Göğüş Konağı

Restorasyon

Göğüş Konağı

01

01

02

02

03

03

04

04

05

05

06

06

07

07

08

08

09

09

10

10

11

11

12

12