Fatih Sultan Mehmet İlköğretim Okulu

Yapımı

2006

Yapı 19. Yy. sonralarında Ermeni Kız Koleji olarak inşa edilmiştir. Okulun röleve-restitüsyon ve restorasyon projeleri Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanmış ve Adana Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından 29.06.2005 gün ve 757 sayılı kararla onaylanmıştır.
Restorasyon

Fatih Sultan Mehmet İlköğretim Okulu

Restorasyon

Fatih Sultan Mehmet İlköğretim Okulu

01

01

02

02

03

03

04

04

05

05

06

06

07

07

08

08

09

09