İstanbul Yıldız Sarayı Büyük Mabeyn Silahhane Binası Çatısı
ve Çeşitli Yapıların 1988-1989 Yılları Sari Mukaveleli Onarımı

Yapımı

1989

Yıldız Sarayı, Yıldız Tepesi’nden Beşiktaş’a, oradan da Ortaköy’e uzanan arâzi üzerine yayılmış köşk ve kasırlardan müteşekkîl, Türk-Osmanlı mîmârîsinin en son örneğini teşkîl eden yapı gruplarının meydana getirdiği bütündür. Yıldız Sarayı 1970’li yıllarda askeriye tarafından kullanılırken Büyük Mabeyn Köşkü’nde yangın çıkmış ve köşkte bulunan bazı odaların tavan süslemeleri, koltukaltı süslemeleri, pencere alınlıkları ve süslemeleri, duvar süslemeleri, ahşap döşeme ve kapıları yanarak tahrîb olmuştur. İstanbul Yıldız Sarayı bünyesinde bulunan tarihi yapı, geçirdiği yangında, kısmen gördüğü zarar ve yıpranmadan kaynaklanan eskimelerin aslına uygun olarak restorasyon yapıldı.
Restorasyon

İstanbul Yıldız Sarayı Büyük Mabeyn Silahhane Binası Çatısı ve Çeşitli Yapıların 1988-1989 Yılları Sari Mukaveleli Onarımı