Rize Çayeli Barbaros Endüstri Meslek Lisesi Atölye ve 10 Daire Lojman İnşaatı

Yapımı

1992

1983 – 1984 Öğretim yılında Çayeli merkezinde Endüstri Meslek Lisesi olarak Elektrik Bölümünde 34 öğrenci ile eğitime başlamıştır.23 Mart 1989 yılında sanayi sitesi yanında yapılan orta okul binasına taşınarak adı Barbaros Endüstri Meslek Lisesi olarak değiştirilmiştir. Atölye derslerine sanayi sitesinde iki dükkan kiralanarak devam edildi.
1991 yılında yapım programına alındı ve mevcut binaya kat ilavesi, 4 ( dört ) atölye ve 10 ( on ) daireli lojman yapımına başlanmış.
1994 – 1995 yılında geçici olarak teslim alınmıştır. Aynı yıl Anadolu Meslek Lisesi kısmı ve Gemi Makineleri Bölümü 23 ( yirmi üç )öğrenci ile eğitime başlamış.
1998 – 1999 Öğretim yılında okul adı Barbaros Anadolu Denizcilik Meslek Lisesi ve Endüstri Meslek Lisesi olarak değiştirilmiştir.
Restorasyon

Rize Çayeli Barbaros Endüstri Meslek Lisesi Atölye ve 10 Daire Lojman İnşaatı

01

01

02

02

03

03

04

04

05

05

06

06

07

07