Download Free Premium Joomla 3 Templates • FREE High-quality Joomla! Designs BIGtheme.net
İş Sağlığı ve Güvenliği

İş Sağlığı ve Güvenliği

Rena İnşaat San.ve Tic.Ltd.Şti. İş sağlığı ve güvenliğine azami önemi vermektedir. İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi uygulanarak, sistem periyodik olarak gözden geçirilir ve performansı izlenerek, sürekli olarak gelişmesi sağlanır.

Bu amaçla;

  • İş Sağlığı ve Güvenliği konuları ile ilgili tüm yerel ve ulusal kanun, yönetmelik ve standartlara uyulur.
  • Meslek Hastalıkları, İş Sağlığı ve Güvenliği konularındaki tüm riskler değerlendirilir ve koruyucu önlemler alınır.
  • Yeni ürün, tesis ve proseslerin Meslek Hastalıkları, İş Sağlığı ve Güvenliği açısından etkileri projelendirme aşamasında değerlendirilir.
  • Tüm çalışanların katılımı ile tehlikeler kaynağında yok edilerek sıfır iş kazası ve meslek hastalığı hedeflenir.
  • Faaliyetlerimiz sırasında meydana gelebilecek herhangi bir kaza veya acil durumda kayıplarımızı en aza indirecek sistemler geliştirilir.
  • Başarıya ulaşmak ve sürekli gelişme için çalışanlarımız ve müteahhitlerimiz iş sağlığı ve güvenliği, trafik ve güvenli sürüş konularında eğitilir, zinde ve sağlıklı olmaları teşvik edilir.

İşyerlerimizdeki tüm çalışanlarımız ve müteahhitlerimiz, bu politikadaki hedeflere ulaşabilmek için işbirliği içinde çalışarak gerekli önlemleri alır ve sürekli gelişime açık bir kültür oluştururlar. Her yönetici, kendi operasyonları ile ilgili olarak gerekli aksiyonları almak ve uygulamakla sorumludur.